076 549 84 21
Toon alle items

Onze collega Veerle van Nes deed voor haar opleiding Stresscounselor een onderzoek naar het begrip van HSP en de vertaling naar werkgerelateerde stress. 

In dit literatuuronderzoek wordt onderzoek gedaan naar de relatie van hoogsensitiviteit en stress in de werkcontext. Er is een moderatiemodel opgesteld, welke wordt getoetst. De centrale hypothese is dat hoog gevoelige personen (hierna HSP’ers genoemd) sneller last hebben van werkgerelateerde stress, met het risico op overspanning en burn-out als gevolg. In het aangedragen onderzoeksmodel wordt verondersteld dat hoogsensitiviteit leidt tot meer faalangst, met Westerse maatschappij en sekse als moderators. Ten tweede wordt verwacht dat meer faalangst leidt tot meer werkgerelateerde stress. Het Job Demands Resources Model (JDR-model) van Bakker & Demerouti (2001) wordt aangehaald om constructieve oplossingen aan te dragen, die HSP’ers mogelijk kunnen ondersteunen bij het voorkomen van overspanning en burn-out enerzijds en het behouden van hun werkbevlogenheid anderzijds. Dit literatuuronderzoek is gestoeld op het gedachtegoed en onderzoek van dr. Elaine Aron, psychotherapeute en grondlegger van het begrip hoogsensitiviteit. Verder wetenschappelijk onderzoek naar hoogsensitiviteit en de relatie met stress gerelateerde klachten is echter nodig voor een diepgaander inzicht in de wisselwerking tussen beiden en voor het formuleren van passende oplossingen en strategieën, zodat organisaties de talenten die HSP’ers met zich meebrengen, optimaal kunnen benutten.  

 Visual onderzoek Veerle

Benieuwd naar het hele onderzoek? 

Vraag hieronder vrijblijvend een exemplaar per e-mail aan.

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.