076 549 84 21
Toon alle items

Wat voor werk je ook doet, het gaat erom dat je van toegevoegde waarde bent. Voor de klant of voor je eigen organisatie. Toegevoegde waarde kan je natuurlijk op allerlei manieren invullen, maar uiteindelijk draait het om resultaat, output, delivery. Op wat voor manier dan ook. Daarvoor heb je daadkracht nodig: het vermogen om ideeën en plannen effectief om te zetten in concrete acties en resultaat. Met daadkracht worden jouw ideeën en intenties hard. Mis je daadkracht, dan blijven jouw ideeën bij ideeën en blijven jouw intenties bij pogingen tot. Er komt steeds meer nadruk te liggen op daadkracht, we leven in een wereld waar snelheid zeer belangrijk is. De tijd van vakmanschap en ambacht heeft plaatsgemaakt voor snelheid en kort-cyclisch werken. Toch verwachten we dezelfde kwaliteit als een ambachtsman en dat is een uitdaging, want snelheid en kwaliteit zijn ogenschijnlijk tegengesteld aan elkaar: óf je bent snel, óf je levert kwaliteit. De professional van de toekomst doet het beide: op hoog tempo een hoge kwaliteit leveren, zodat je in minder tijd, meer kan leveren.

Een daadkrachtige professional kan je makkelijk herkennen in gedrag. Even een lijstje:

  • stelt doelen en toont doorzettingsvermogen om dit doel te bereiken
  • blijft niet hangen in eindeloze beschouwingen, houdt niet van geaarzel
  • neemt snel beslissingen, neemt initiatief en onderneemt actie
  • houdt het overzicht om alles in goede banen te leiden
  • en last but not least: is overtuigend en weet draagvlak te creëren(3).

Onze definitie van daadkracht is jouw vermogen om ideeën en plannen effectief om te zetten in concrete acties en resultaten. Hoewel deze definitie impliceert dat het gaat om harde delivery, heeft daadkracht ook een zachtere gevoelsmatige kant. Het hangt ook samen met plezier, positivisme, energie, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid(1,2). Daadkracht heeft te maken met positieve energie die je ergens instopt en heeft als gevolg dat je zaken met succes afrondt (2).

In onze visie ben je optimaal daadkrachtig als je 5 fases doorloopt: input & initiatief, keuzes maken, organiseren, actie & afronding en draagvlak. We nemen je mee in deze verschillende fasen:

1. Input & initiatief

Om resultaat te boeken, moet je ergens mee aan de slag kunnen. Input & initiatief gaat over het inbrengen van nieuwe ideeën. Het gaat het erom wat je doet als je iets signaleert. Met andere woorden: geef je jouw input en toon je initiatief om er iets mee te doen, of ben je afwachtend en kom je pas in actie als iemand dat van je vraagt? Dit verschil zie je goed terug in de praktijk: niet iedereen die ergens tegenaan loopt, onderneemt hierop actie. Dit varieert van klagen over de situatie naar een concreet uitgewerkt en overtuigend verbeterplan. En daar zit meteen de overlap naar fase 2: keuzes maken.

2. Keuzes maken

Om een idee naar een goed resultaat te brengen, moet je keuzes maken. De manieren waarop je een idee tot uitvoering kunt brengen zijn vaak eindeloos. Je hebt durf nodig om een richting te kiezen en tot actie over te gaan. Als je continu en tot in de detail alle opties overweegt dan blijft delivery uit. Keuzes maken heeft ook te maken met prioriteiten stellen. Waar ben je allemaal mee bezig? En is dit ook het juiste? Kan je voldoende focus behouden en je taken afbakenen, ook wanneer anderen jou om hulp vragen? Alles aanpakken en blind knallen staat ver af van daadkracht. Je moet regelmatig uit de actiemodus, uitzoomen en evalueren of je met het juiste bezig bent.

3. Organiseren

De manier waarop je je doel bereikt is minstens net zo belangrijk als het doel bereiken an sich. Consciëntieusheid is dan ook een prominente voorspeller van werkprestaties. Dit gaat over zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Werk je volgens een plan van aanpak en houd je je hieraan? In hoeverre is jouw werk uitgewerkt en overdraagbaar? Bij organiserend vermogen zoek je naar balans tussen consciëntieusheid en besluitvaardigheid, zodat je niet te lang blijft hangen op details, maar ook niet in het ‘wilde weg’ aan de slag gaat. Misschien herken je het wel dat je de planning tot vier keer toe aanpast en dat je je werk tot in de puntjes toe controleert voordat je het opstuurt. Harstikke georganiseerd - maar niet zo effectief om resultaat te behalen.

4. Actie & afronding

Als je je idee hebt omgezet tot een effectief plan van aanpak is het tijd voor actie. Hoe die actie verloopt, heb je – ondanks organiserend vermogen – niet helemaal onder controle. Daadkracht heeft dan ook alles te maken met voortgangscontrole en juist flexibiliteit. Om effectief te blijven, moet je oog houden voor relevante nieuwe informatie en op tijd bijsturen. Je moet kunnen schakelen, blijven handelen en daarin doorzettingsvermogen tonen(3). Hoe je omgaat met onverwachte wijzigingen is bepalend voor je daadkracht. Niets is minder effectief dan koste wat het kost een planning volgen. Daarnaast heeft actie ook te maken met afronding. Zet je door als het project vertraagd of saai is? Zet je door als je niet de input krijgt die je nodig hebt? Voel jij je genoeg ‘in control’ om te bereiken wat je wilt? Maar ook: durf je een punt te zetten achter een taak? En durf je jouw input de wereld in te sturen, ook als het in jouw ogen nog niet perfect is? Daadkracht hangt daarom erg samen met veerkracht, dit heb je nodig om de opties voor ogen te kunnen houden, flexibel mee te bewegen en te blijven handelen (2,4).

5.Draagvlak

In het woord daadkracht is ‘kracht’ een belangrijke. Je hebt kracht nodig om zaken niet over een tijdje, maar op korte termijn te bereiken. Daarin gaat het niet alleen over zelf vooruitgang boeken. Je hebt er weinig aan als je in je eentje aan de top staat, maar je collega’s nog onderaan bungelen. Het omgekeerde scenario getuigt ook niet van daadkracht: namelijk alle verantwoordelijkheid dragen omdat je niet delegeert. Daarom is het belangrijk om je af te vragen: Hoe(veel) stem je af met je omgeving? Kan je onafhankelijk van anderen werken én tegelijkertijd afgestemd zijn? Draagvlak creëer je door anderen op de hoogte te brengen van de stand van zaken en door concrete afspraken te maken. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om de voortgang te monitoren, zijn verantwoordelijkheid te pakken en dus tot gezamenlijk resultaat te komen! Daadkracht gaat dus ook over verantwoordelijkheid: die van jezelf en die van anderen én het onderscheid daartussen.

De route van daadkracht hebben we nu doorlopen, maar een cruciaal ingrediënt van daadkracht hebben we nog niet benoemd. Dit ingrediënt is in elke fase nodig en is heel bepalend in het proces van start naar afronding. We hebben het over wilskracht: sterke, positieve en doelgerichte energie. Wilskracht is verbonden aan persoonlijkheid, maar ook aan het doel wat je nastreeft. Het ene doel vind je nou eenmaal aantrekkelijker dan het andere. Wil je je daadkracht stimuleren, dan is het dus belangrijk om te evalueren of je nog wel met het juiste bezig bent.

Tot slot: als je aan de slag wil met daadkracht dan is het helpend om bewust te zijn in welke fase jouw daadkracht sterk is en waar je nog wat winst te behalen hebt. Een assessment geeft jou hier zicht op en met onze daadkrachttrainingen kunnen we je bij elke fase helpen. Wil je graag leren om doelgericht en meer georganiseerd te werken? Dan kan je goed terecht bij Focus & Productiviteit en Baas over je tijd. Actie en afronding til je naar een hoger niveau met Projectmatig werken. Als de eerste 3 fasen goed gaan en je behoefte ligt bij leren over hoe je je omgeving goed kan laten aanhaken, dan zit je op je plek bij Delegeren, afspreken en aanspreken en/of Overleg & Besluitvorming. De eerste fase: Input en initiatief heeft veel overlap met denkkracht en daarom kan je voor deze fase het beste terecht bij Creativiteit.

Misschien heb je tussen de regels door al vaker wat overlap gevonden met de andere krachten. Veerkracht is nodig om daadkrachtig te blijven en zonder denkkracht zijn er geen vernieuwende ideeën. Draagvlak kunnen creëren heeft weer te maken met sociale kracht. Benieuwd naar de andere krachten? Je leest het hier.

Bronnen:

  1. Wefald 2017; 
  2. Abraham 2009; 
  3. https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/persoonlijke-effectiviteit-leerdoelen/kwaliteiten/daadkracht
  4. Schaufeli et al. 2002.

Reageren? Laat hieronder je gegevens achter. Dan nemen wij contact met je op.

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.