076 549 84 21
Toon alle items

Veerkracht is een belangrijk en veelvoorkomend thema. Logisch, want het is het fundament van jou als professional. Er komt gedurende jouw werkleven nogal wat op je af en er wordt veel van je gevraagd. Hoe houd je je staande en ga je daarmee om? En hoe blijf je duurzaam inzetbaar? Dat zijn vraagstukken die te maken hebben met veerkracht. Het gaat over incasseren en terugveren. In dit artikel neem ik je mee in wat veerkracht is, het belang ervan en de onderdelen waar veerkracht in onze visie uit bestaat.

Verschoor & Oudshoorn beschouwt veerkracht als de basis van het vijf krachtenmodel. Veerkracht is letterlijk het fundament waar de rest van jouw huis op gebouwd wordt. Het fundament, dat betekent dat het minder zichtbaar is, maar wel essentieel. Hoe steviger je fundament, hoe meer je daarop kunt bouwen. En, hoe groter je ambitie, hoe steviger je de basis wilt hebben. Je kunt veerkracht beschouwen als je schokdempers. Zijn die goed gesmeerd en niet te stug én niet te soepel, dan kun je hard rijden en wendbaar sturen onderweg. Ruiger terrein vraagt betere kwaliteit en meer onderhoud van je schokdempers.

Veerkracht is het vermogen om effectief om te gaan met druk, tegenslag en weerstand en het vermogen om je gedachten, gevoel en gedrag te herkennen en bij te kunnen sturen. In ons leven krijgen we continu te maken met indrukken. Van buiten en van binnen. Dit heeft impact op jou. In welke mate en hoe je daarmee omgaat, dat ligt aan jouw veerkracht. Veerkracht bestaat in onze visie uit 5 componenten.

  1. Zelfvertrouwen
  2. Emotionele stabiliteit
  3. Energie
  4. Aanpassingsvermogen
  5. Omgang met stress

Zelfvertrouwen is een belangrijk onderdeel van veerkracht. Dit gaat over hoe jij jezelf ziet en hoeveel vertrouwen je hebt in je eigen vaardigheden. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met self-efficacy, locus of control en growth of fixed mindset. Self-efficacy gaat over de mate waarin je jezelf in staat ziet om bepaalde taken op je te nemen en tot een goed einde te brengen. Dus: geloof je dat jouw inspanning voor die taak tot een goed resultaat leidt? Locus of control heeft te maken met waar je de dingen die in je leven gebeuren aan toeschrijft, wie of wat houd jij verantwoordelijk voor je prestaties? Jouw eigen vaardigheden of gedrag, of ligt het buiten jezelf? Bijvoorbeeld: als je die deadline niet haalt, aan wie ligt dat dan? Onduidelijke mails, jouw collega’s, het weer of had je zelf ook invloed? Maar ook: als je successen hebt geboekt, was dat geluk, of kan je het goed? Jouw mindset heeft impact op jouw zelfvertrouwen. In hoeverre sta je jezelf toe om fouten te maken? Leveren fouten iets op, denk je in kansen of moeilijkheden? Als je een realistische kijk hebt op jezelf, dan kun je zowel naar je zonzijde als naar je schaduwzijde kijken. Je bent trots op je prestaties als je daarvoor je best hebt gedaan en je vertrouwt erop dat je inspanning bijdraagt aan het gewenste resultaat. Maar je kunt ook bij jezelf benoemen wat je minder goed hebt gedaan, wat je een volgende keer anders kunt en moet doen. Een realistisch zelfbeeld en oog voor je eigen verantwoordelijkheid en invloed op je omgeving is een gezonde basis om je verder te ontwikkelen.

Het tweede onderdeel gaat over emotionele stabiliteit. Dit gaat over de mate waarin druk van buiten en binnen invloed hebben op je gevoel en emotie en of je die emoties kunt sturen en beheersbaar houdt. Dat betekent níet dat je als een robot door het leven gaat, voor jouw welzijn is het juist belangrijk om emoties tot op zekere hoogte toe te laten. Emoties hebben een signaalfunctie voor jezelf en anderen. De kunst is om emoties te herkennen, te erkennen en beheersbaar te uiten. Het is krachtig om aan te geven wat iets met je doet, maar minder veerkrachtig als je je compleet laat meeslepen en je verliest in de emotie. Emoties horen erbij en maken het leven interessant. Er mogen dus zeker pieken en dalen in voorkomen, maar het is van belang dat je wel teruggaat naar een rustig gevoel, nadat je hebt gepiekt! Emotionele stabiliteit heeft ook te maken met jouw blik op het leven: is bij jou het glas van nature halfvol, of halfleeg? Denk je in kansen of in problemen? Stel je je waarnemend of oordelend op, ten opzicht van jezelf én anderen? Als je een neutrale of positieve grondhouding hebt, erger je je doorgaans niet snel aan anderen of aan situaties, kun je het nodige hebben aan feedback of kritiek en houd je een open blik. Je kunt jezelf beheersen en de regie voeren over je emoties. Dat vraagt herkennen van je eigen emoties en in proportie reageren op situaties. Het effectief inzetten van jouw emoties is dus de kern.

Het onderhouden van je energie is ook een component van veerkracht. Zonder energie is het lastig om veerkrachtig met situaties om te gaan. Als je je energie duurzaam inzet, begin je opgeladen aan een nieuwe dag. Veel mensen vragen ontzettend veel van zichzelf en willen een continue stroom aan energie. Dat is niet realistisch en daarom is het van belang om inspanning en ontspanning in balans te houden. Hoe ontspan je en doe je dat bewust? Wat is voor jou een gezonde balans tussen werk en privé? En ben je doorgaans ontspannen in je houding? Als je zorgt dat je accu goed oplaadt, heb je energie voor je dagelijkse werkzaamheden, voor de combinatie van werk en privéleven en heb je ook extra capaciteit om een tandje bij te zetten in drukke tijden.

Ten vierde benoemen we aanpassingsvermogen. Het gaat hierbij om of je flexibiliteit vertoont op het moment dat het lastig wordt, maar tegelijkertijd ook voldoende stevigheid toont en je vasthoudt aan je eigen normen en waarden. Jezelf aan kunnen passen aan situaties en andere mensen is handig, maar teveel of te weinig aanpassingsvermogen kan je kwetsbaar of minder effectief maken in je gedrag. Met alles toegeven aan anderen is fijn voor je omgeving, maar niet voor jou. Altijd vasthoudend je eigen koers varen daarentegen is lekker duidelijk en waarschijnlijk ook lekker om te doen. Je hoeft met niemand rekening te houden, maar je wordt er ook rigide van en anderen zullen je waarschijnlijk ook niet altijd waarderen. Beide aanpakken – te flexibel en te vasthoudend - kosten veel energie. De kunst is om te bewegen, om flexibel te zijn, met voldoende respect voor wie je bent en wat je wil, en met voldoende oog voor je omgeving en je doel. Dat vraagt soms vertragen om daarna te kunnen versnellen. Aanpassingsvermogen vraagt ook monitoring van je eigen stijl met het oog op je doel, bijvoorbeeld door reflectie. Als je in herhaling valt, zal de uitkomst hetzelfde zijn, en werkt wat je doet niet (genoeg). Als je dat bemerkt, heb je de keuze om van stijl of aanpak te wisselen. Dan ben je effectief bezig.

Als laatste onderdeel van veerkracht zien we de omgang met stress. Er zijn verschillende strategieën om met stress of spanning om te gaan en de ene strategie is effectiever – werkt beter – dan de ander. Als professional heb je altijd een keuze over hoe je omgaat met stress. Dat kan op een actieve manier (je neemt het heft in handen), of op een passieve manier (het overkomt je). Heb je invloed op de oorzaak van de stress, dan is een rationele, oplossingsgerichte stijl handig. Heb je echter geen invloed, dan valt er niet veel op te lossen en is afstand nemen van de emotie, bijvoorbeeld door te relativeren, een keer extra je schouders op te halen, beter. Door zicht op je voorkeursstijlen en reflectie op jezelf in relatie tot je omgeving, heb je de keuze welke strategie je toepast. Het kan ook nuttig zijn om te weten wat voor jou oorzaken van stress zijn en wat voor gedrag dat tot gevolg heeft. Bij stress spelen vaak verschillende niveaus een rol, die elkaar ook onderling beïnvloeden: gedachten, gevoelens en gedrag. Als je weet hoe dat bij jou werkt, kun je aan knoppen draaien om jezelf bij te sturen en je stress te verminderen. Observeren zonder direct te oordelen kan daarbij ook nuttig zijn.

Door inzicht in je eigen veerkracht krijg je handvatten om je veerkracht te onderhouden. Het is dus zinvol dus om stil te staan bij waar jouw veerkracht op gestoeld is en hoe je je hierin kan ontwikkelen. Als je je eigen handleiding kent, weet je beter hoe je jezelf kan onderhouden. De kern: het bouwen en onderhouden van jouw fundament is cruciaal voor goede werkprestaties en werkplezier. Daar dragen wij heel graag aan bij, en daarom bieden we jou verschillende manieren om hiermee aan de slag te gaan. Een assessment geeft jou zicht op hoe het staat met je veerkracht, en onze workshop grip op stress geeft de input en de training veerkracht geeft jouw de vaardigheden om jouw fundament te verstevigen. Wil je liever 1 op 1 aan de slag? Dan is stress coaching wat je zoekt!

Verschoor & Oudshoorn, juni 2020 - Karen Kustermans

Reageren? Laat hieronder je gegevens achter. Dan nemen wij contact met je op.

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht